Filmen ligger lenger ned i saken.

En bikepackers uskrevne mantra er «om du ikke bruker alt du har med, har du med for mye». Men hva er for mye? Å svare på det blir omtrent som å definere størrelsen på en fisk.