Valkyrie-laget er åpent for alle Zwift Vikings kvinnelige medlemmer, og bærer treffende nok navnet Valkyrie. Strønen leder sin egen fellestur hver uke, i tillegg til at hun er vikar på tirsdags- og onsdagsturene til Zwift Vikings, som er verdens sjuende største klubb på Zwift

– Hva er din favoritt-rittserie på Zwift og hvorfor? 
– Lagtemporittene WTRL på torsdagene er favoritten. Der stiller Zwift Vikings ofte med åtte-ti lag. og fra november 2019 har vi også stilt med Valkyrie i damerittet på lagtempoen.