Jeg ringer Gjermund: 

– Skal du være med på til Rauland, du vet den runden der vi sykla feil vei i sommer? Jeg har et par til som vil være med.