Med jevne mellomrom dukker de opp på skjermen, motorsyklistene som viser rytter tidsavstander mellom brudd og hovedfelt. Så forsvinner de, dukker opp igjen og tidene på tavla er nye. Så er de borte igjen. I Tour de France er de gule, i giroen har de vært både svarte og grå, og i VM var det en hvitkledd motorsyklist med Tissot-drakt. Sistnevnte var nettopp Åshild Tovsrud. Hun er «tavlejente». 

– Det ordet er vel egentlig bare noe jeg har funnet på. Jeg ser mye på ritt, og da ser en jo tavla. Det er jo ikke alltid en jente heller, men i Tour de France har det ofte vært det. Men det er jo det det er da, en jente med en tavle.