Det er flere grunner til at verdens raskeste og sterkeste syklister bruker lengre stem enn vanlige mosjonister.

Noen av grunnene skyldes lange tradisjoner, andre skyldes sågar uvitenhet og konservative holdninger: Noen ganger er det også gode grunner for ekstra langt stem.