Redaktør Henrik Alpers drar til Kolbotn for å tilpasse sin nye De Rosa-sykkel. Der møter han fysioterapeut, elitesyklist og sykkeltilpasser Heidi Rosasen Sandstø fra sFIT Helse. Hun har tatt fri fra fødselspermisjonen for anledningen. En nådeløs test av balanse, styrke og fleksibiltet avslører alle styrker og svakheter ved redaktørens lange kropp. Det var ikke lite som skulle testes og måles for å finne frem til de riktige vinklene. Samtidig skal det sies at Alpers har (og hadde) en god følelse for hvordan sykkelen skal «sitte». Likevel var det plenty å ta tak i. 

sFIT Helse utfører personlig sykkeltilpasning ikke bare for elitesyklister, men for alle som ønsker og har behov. Ofte er det mosjonistene som har mest nytte av dette, da elitesyklister i større grad allerede kjenner sin sittestilling og gjerne har egne støtteapparat med kunnskap om slikt.