Forbudet mot høyprofilshjul, altså hjul med felgdybde større enn 35 mmm, vil tre i kraft fra 14. april. Regelen ble vedtatt på tinget tidligere i år, og vil gjelde fra den datoen ritt igjen blir arrangert.

I utgangspunktet ville tradisjonsrike vårritt som Enebakk rundt, Byneset – Klæbu rundt eller Eikerrittet måtte kjøres med treningshjul, men på grunn av koronakrisen er det uvisst hvilket ritt som først vil kjørt med det nye regelverket.