– Det er fint å få kjørt seg inn i noen litt mindre bakker før selve hovedbakken, sier Sveinung på vei oppover Hovinvegen på østsiden av Tinnsjø. Rett på Telemarksiden av grensen mellom Buskerud og Telemark svinger vi oss oppover skogkledte åser, over telehiv og gamle steinbruer.

Den lille oppvarmingsbakken tar oss opp til over 700 meter over havet og stiger i slake etapper fra utgangspunktet vårt i Gransherad. Hovinvegen er preget av lite trafikk, fint utsyn over Tinn kommunes mange innsjøer og et skogkledt myrlandsskap med rotnorske tømmerhytter.