En veibom varsler starten, men første kilometer innover er tilnærmet flat. Dette noterer jeg meg med gru.

Et vakkert mattematikksinn ville straks ha regnet ut hva snittprosenten på selve stigningen egentlig blir.