TROR IKKE REGELVERKET VIL FUNGERE

Arrangøren av Color Line Tour er tvilende til at det nye regelverket fører til annet enn færre ritt.

Sist oppdatert 21. mars 2017 kl 13.00
SIKKERHET: Den nye forskriften for sykkelritt på veg krever blant annet at mobile løypevakter må ta 16 timers kurs med både teori og praksis, men rittarrangørene er skeptiske til om loven vil bedre sikkerheten i landeveisritt. Foto: Bixi Robertsen
SIKKERHET: Den nye forskriften for sykkelritt på veg krever blant annet at mobile løypevakter må ta 16 timers kurs med både teori og praksis, men rittarrangørene er skeptiske til om loven vil bedre sikkerheten i landeveisritt. Foto: Bixi Robertsen

Denne uken snakker vi med norske rittarrangører, om de nye kravene til løypevakter. 

Color Line Tour er Sørlandets største og lengste turritt på landevei. Rittet trekker årlig rundt 1500 deltakere fra hele landet til de 210 kilometerne fra Kristiansand til Hovden.

BLI MED PÅ SAMLING 2017:meld deg på Norges eneste landeveisfestival 

Daniel Marinas, som er daglig leder i arrangørklubben Kristiansand CK, er glad for at myndighetene setter fokus på sikkerhet, men ser ikke at de nye reglene for opplæring av trafikkvakter vil gjøre norske sykkelritt vesentlig tryggere for deltakerne eller trafikantene. Derimot tror han regelverket vil gjøre det enda vanskeligere for arrangørene å skaffe nok frivillige til å gjennomføre rittene.

KOMMENTAR: Sykkelrittets død

– Først og fremst: Kommer denne regelendringen til å gjøre norske sykkelritt sikrere? 
– Det er vanskelig å si. Vi har fått et utkast til et regelverk, men alt er ikke landet ennå. Rittet vårt har alltid hatt et sterkt fokus på sikkerhet, og vi mener at sikkerheten er godt ivaretatt fra før. Vi er positive til at offentlige myndigheter setter fokus på sikkerhet, men vi er avventende til hvilken effekt det vil ha, og om disse reglene isolert sett vil gjøre rittet noe sikrere. Vi jobber allerede mye med sikkerhet i klubben vår, i rittet vårt og generelt, og det har vi gjort i mange år. Vi har, så vidt jeg kan huske, heller ikke hatt noen alvorlige trafikale ulykker i rittet vårt. Etter hvert har vi fått veldig mye erfaring på hvordan vi setter opp puljene i rittet, blant annet med at vi legger inn pauselommer mellom puljene slik at trafikken slipper forbi, og med at vi tar flere avstikker opp igjennom dalen der vi sykler på andre siden av elven og ikke bruker hovedveien. 

Saken fortsetter under

Catsj mot Hovden 2016 - Tor Erik Schrøder 1400x933
LITE TRAFIKK: Vinnerlaget Catsj nærmer seg Hovden under rittet i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

LITE TRAFIKK: Vinnerlaget Catsj nærmer seg Hovden under rittet i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

– Kjenner du til om det finnes tilsvarende krav i andre land?
– Det kjenner jeg ikke til. Men jeg vet at i en del andre europeiske land, slik som i Nederland og i Danmark, der stiller politiet opp med vakter og sikkerhet uten at det koster noe for rittarrangørene. Her må vi betale for det.

– Kommer norske rittarrangører til å få alle frivillige løypevakter til å ta disse kursene?
– Det kommer til å bli en stor utfordring. Nå vet vi jo ennå ikke hvordan opplæringen vil bli lagt opp, og det kommer an på hvor omfattende den blir, men vi legger ikke skjul på at det er i seg selv en utfordring å få folk til å stille opp til å være løypevakter bare de timene rittet pågår. Det blir ikke lettere med kravet om opplæring i tillegg.

Les også: FRYKTER FRIVILLIGKRISE 

– Hvordan skal dere som rittarrangør få løst denne utfordringen?
– Klubben må finne ut av hvordan vi skal løse dette i praksis. Men vi har sett at dette kommer til å bli utfordrende. Nå er ikrafttredelsen av regelverket utsatt til 1. januar 2018, så derfor har vi lagt det hele litt på is, og venter på hva de endelig kommer til å lande på. Vi er som sagt avventende til å se hvilken reell effekt dette får på sikkerheten, men vi er positive til å bygge opp mer formell kompetanse rundt det med sikkerhet.

Saken fortsetter under

TdH 2016 Elite start stage 1- Scheve 1400x933
UTFORDRING: Den nye forskriften for sykkelritt på veg setter spesielt strenge krav for opplæring av mobile løypevakter. Foto: Ingeborg Scheve

UTFORDRING: Den nye forskriften for sykkelritt på veg setter spesielt strenge krav for opplæring av mobile løypevakter. Foto: Ingeborg Scheve

Les også: RITTARRANGØRENE FORTVILER 

– Hva tror du om andre arrangører, vil dette bety kroken på døra for enkelte ritt?
– Mange kommer nok til å gå i seg sjøl og vurdere de rittene de har, og en del mindre ritt kommer nok til å telle på knappene og se an om det er verdt å arrangere ritt. Vi vil nok også se en tendens til at klubbene går inn for kortere løyper, stengte veier, rundløyper og andre tiltak for å få ned antallet vakter som kreves for å gjennomføre ritt. For oss i Color Line Tour blir det utfordrende fordi kjernen i konseptet er at rittet går fra kaia i Kristiansand til Hovden på 800 meter over havet. Der er det få muligheter til å endre på løypa.

– Hva er din personlige mening om de nye kravene?
– Jeg er i utgangspunktet positiv til tydeligere regler rundt det med sikkerhet. Men min oppfatning er at de som arrangerer sykkelritt har et stort fokus på sikkerhet. Min mening er derfor at dette regelverket virker veldig omfattende og til dels litt unødvendig, spesielt når det gjelder det laveste nivået løypevakter. Jeg syns også det er noe uklart hva definisjonen på stasjonære og mobile vakter er. Det virker ikke som de har hatt nok kontakt med sykkel-Norge da de skulle utarbeide dette regelverket, og det sa de også da dette ble presentert på et seminar med sykkelforbundet i februar. Da sa de at deres oppdrag var å lage disse reglene og at de ikke hadde tid og ressurser til å gå i dialog med sykkel-Norge og NCF i den prosessen. Dette kommer litt tredd nedover hodet på oss.

Den nye forskriften om sykkelritt på veg, som ble vedtatt 17.06.2016, krever at alle trafikkvakter i sykkelritt må ha formell opplæring. Kursene varer fra to til 17 timer pluss eksamen, og i noen tilfeller også praktisk prøve, avhengig av hvilket ansvarsnivå trafikkvakten skal ivareta under rittet. Kravene vil tre i kraft fra 1. januar 2018.

Dette er Forskrift om sykkelritt på veg per 17.06.2016 

Trafikkvakter i sykkelritt på vei er nå definert inn i fire nivåer: 

  • 1. Løypevakter: Disse skal kun varsle trafikk men ikke regulere trafikk.

  • 2. Stasjonære vakter: Disse står på post og regulerer trafikk etter behov.

  • 3. Mobile private vakter: Fortrinnsvis med motorsykler.

  • 4. Politivakter: Disse besørger politiet, og betales av arrangøren etter gjeldende satser. 

Dette er kravene i læreplanen:

  • Løypevakter: Opp mot 2 timer kurs

  • Stasjonære vakter: 9-10 timer kurs, teorieksamen

  • Mobile vakter (motorsykler): 9-10t kurs, teorieksamen + 7t praksiskurs + praktisk prøve

  • Link til læreplanen

Publisert 21. mars 2017 kl 13.00
Sist oppdatert 21. mars 2017 kl 13.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Landevei.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Knut Andreas Lone | Journalist: Henrik Alpers |

Tips oss: Send mail her!

Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen