Mens det tidligere virket som en uoppnåelig drøm å klatre 8849 høydemeter i en og samme bakke på en dag, er dette nærmest blitt noe alle amatører snakker om.

Men hva skal egentlig til for å gjennomføre en everesting, og hva gjør en for å evereste så raskt som mulig?