Etter UCI-forbudene mot å ligge på overrøret og å støtte seg på underarmene for å oppnå en aerodynamisk posisjon, går debatten om sikkerhet i proffsykling for fullt. 

En rekke ryttere har stilt seg undrende til forbudene, og mener rytternes mening ikke er blitt hørt.