Forhandlinger og offentliggjøring av nye lag foregår oftest under Tour de France, før den endelige overgangen skjer ved nyttår.

Men overgangsmarkedet har i år vært preget av frykten for lagkonkurser, heller enn hvem som skal sykle hvor, og hvorfor.