Heidi Stenbock-Haakestad er nå valgt til Norges første kvinnelige sykkelpresident

«Hengt ut» før valget: Nå er hun Norges første kvinnelige sykkelpresident

Sykkeltinget fulgte valgkomiteens innstilling, og Heidi Stenbock-Haakestad blir med det Norges første kvinnelige sykkelpresident.

Sist oppdatert 16. mars 2024 kl 16.28
I ENSOM MAJESTET: Norges første kvinnelige sykkelpresident fulgte det digitale tinget fra et hotellrom i Oslo. Foto: Henrik Alpers.
I ENSOM MAJESTET: Norges første kvinnelige sykkelpresident fulgte det digitale tinget fra et hotellrom i Oslo. Foto: Henrik Alpers.

Oslo, Comfort Hotel Karl Johan: Sykkeltinget, som avholdes annenhvert år, har akkurat stemt over hvem som skal bli ny president i Norges cykleforbund. 

Det var uten motkandidater at Heidi Stenbock-Haakestad ble valgt. 

Sykkeltinget fulgte dermed valgkomiteens innstilling, og Stenbock-Haakestad er valgt for perioden 2024-2026.

Hun tar over vervet etter Jan-Oddvar Sørnes, som etter tre perioder har valgt å tre av. 

– Nå er jeg først og fremst glad! Og stolt - og ydmyk, og jeg har lyst å begynne å grine! Utbrøt Stenbock-Haakestad fra Halden CK da tinget fattet sin beslutning.

«Heksejakt» på valgkomiteen

Under flere taler på tinget, både under diskusjoner rundt budsjett, visjon, strategi og selve presidentvalget, var det talere som brukte tiden på å kritisere forbundets budsjett og aktiviteter. 

Fra enkelte av disse personene har det den siste tiden i facebookgruppen «Baden, på to hjul», blitt publisert flere kritiske innlegg mot valgkomiteen og dens innstilling til ny presidentkandidat, samt en løpende kritikk av nå avgåtte president, Jan Oddvar Sørnes. 

Leder i valgkomiteen, Tone Midtsveen, beskrev kritikken som har dukket opp på ulike steder på nett som en heksejakt på komite-medlemmene. 

Stein Arne Hammersland i Lovutvalget i NCF beskrev kandidater til de ulike vervene som «hengt ut». 

Det ble under tinget nevnt at viktige personer rundt sporten har stilt spørsmål ved hva som foregår i norsk sykkelsport, basert på hva de leser i ulike forum på internett.

I facebookgruppen har flere personer i innlegg og kommentarer trukket valgkomiteens habilitet i tvil, samt kritisert presidentkandidatens visjoner for kommende periode. 

Flere deltagere i gruppen har kommentert at gruppen fremstår som en klagegruppe og et ekkokammer. 

I februar ble tidligere generalsekretær i Norges Cykleforbund, Bjørn Sætre, løftet frem som en aktuell presidentkandidat. Sætre har tatt del i diskusjonene på facebookgruppen og vært en utøvende part i kritikken. Han trakk i løpet av dagen sitt kandidatur.

Stenbock-Haakestads datter har vært medlem i valgkomiteen. 

Ifølge protokollen til Norges cykleforbund har ikke datteren deltatt i diskusjon rundt hvem valgkomiteen innstiller som presidentkandidat, deltatt på møter med de aktuelle kandidatene eller deltatt i møtet der den endelige innstillingen ble vedtatt. 

Dette fremgår også av valgkomiteens referat, der innstillingen til presidentkandidat ble behandlet. 

Lovutvalget i Norges idrettsforbund var samstemte om at datteren ikke skulle måtte frasi seg sin rolle i valgkomiteen, men at hun skulle fratre da komiteen behandlet innstillinger der familiemedlemmet er foreslått.

Jobben fremover

– Jeg skal først og fremst bygge videre på det som står i styringsdokumentet vårt, men det skal presiseres mer. Det som er min styrke er at jeg er nysgjerrig og ikke redd for å ta en fight, det har jeg bevist i de årene jeg har vært i sykkel, sier Stenbock-Haakestad.

Norges cykleforbund har siden VM i Bergen i 2017 hatt en utfordrende økonomi, og stor gjeld å betale.

Nettopp økonomi er et ord som går igjen når forbundet omtales. Stenbock-Haakestad er klar på at dette fortsatt vil henge over forbundet, men at en del av jobben nå handler om å få samlet de gode kreftene igjen.

Hva blir jobben din fremover nå?

– Hva gjør vi, vil jeg heller si. Vi må begynne å vise alt som er positivt i alt norsk sykkel. Mye i den delen av sykkelsporten som har handlet om kritikk har gjort oss handlingslammet, og det tenker jeg er viktig å fortsette å passe på.

Den nyvalgte presidenten mener vi må få fokuset på det som faktisk skjer i dag - ikke økonomiske spøkelser fra fortiden.

Det skal bli en del av redningen.

– Det er så utrolig mange historier i norsk sykkelhistorie som viser det motsatte (enn det kritikerne har meldt, journ. anm). Det er få kritiske røster egentlig, og enormt med støtte fra mange. Det er mange som er opptatt av å bygge sykkel fremover, mer enn sine egne bravader i fortiden, sier hun videre.

Jan Inge Hansen blir første visepresident, og andre visepresident ble Atle Kvålsvoll.

ERFAREN: Stenbock-Haakestad er kjent som kommisær i flere av landets største ritt. Foto: Henrik Alpers.
ERFAREN: Stenbock-Haakestad er kjent som kommisær i flere av landets største ritt. Foto: Henrik Alpers.

Digitalt ting - fikk beskjed på hotell

Årets sykkelting ble avholdt digitalt, på samme linje med tinget under koronaperioden. Dette etter et ønske om å redusere kostnader, som en følge av forbundets fortsatt pressede økonomi. 

Stenbock-Haakestad valgte derfor å tilbringe helgens ting på et hotell i hovedstaden.

Stenbock-Haakestad er et kjent ansikt i Sykkel-Norge, der de fleste kjenner henne som kommissær og rittleder. Hun er kjent for sine tydelige og direkte tilbakemeldinger til utøvere og støtteapparat.

50-åringen er også NCFs fagsansvarlige for trenerkurs, hun er utdannet UCI Nasjonal Elite kommissær, og har vært med på å arrangere store sykkelritt. 

Presidenten innehar det høyeste tillitsvervet i Norges cykleforbund, og er ofte den mest synlige representanten for forbundets virksomhet. 

Presidenten besitter i praksis et deltidsverv. Presidenten jobber i samarbeid med styret med å lede prosesser etter vedtak som er fattet på helgens sykkelting. 

Takker for seg etter tre perioder

Jan Oddvar Sørnes tok over vervet etter Harald Tiedemann Hansen. 

Sørnes har hatt en enorm ryddejobb etter det økonomiske kaoset som følge av konkursen under VM i Bergen i 2017. 

I årene som har fulgt har forbundet brukt store ressurser på nedbetaling og reforhandling av gjeld, noe som har ført til redusert aktivitet, særlig på landslagsnivå. 

Jan Oddvar Sørnes la seg i sin presidentperiode på en mykere og mer diplomatisk linje enn forgjengeren. I samarbeid med forrige generalsekretær i perioden, Eystein Stokstad, har han vært en viktig brikke i forbundets arbeid med å opprettholde aktivitet under krevende økonomiske rammer. 

Stokstad ble i fjor høst erstattet av nå konstituert generalsekretær, Kjersti Størset. 

Publisert 16. mars 2024 kl 16.28
Sist oppdatert 16. mars 2024 kl 16.28
annonse
Relaterte artikler
annonse

Landevei.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Knut Andreas Lone | Journalist: Henrik Alpers |

Tips oss: Send mail her!

Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen