Skal du sykle til og fra jobb på en opplyst sykkelvei, er lysbehovet noe helt annet enn om du sykler i en svart skog. Men akkurat hva du trenger kan være vanskelig å forstå.

Lysstyrke på sykkellykter oppgis gjerne i antall lumen. Lumen beskriver mengden synlig lys du får ut av en sykkellykt. Men tegner lumen det hele bildet?