LUSTER SANATORIUM

Det enorme bygget innerst i Sognefjorden ble oppført i 1902, da som behandlingshjem for tuberkulosesyke. Bygget ble et- ter hvert til en liten by i seg selv, med uteamfi, postkontor, butikk, taubane, eget vannkraftverk, kino og bibliotek. 

Det er juni, og den varmeste sommeren jeg kan huske. Det er tretti grader i luften, likevel går det et kaldt gufs over Sognefjellsveien og den malplasserte grå betongbygningen nede ved vannkanten. Det er basestasjonen for den eldgamle taubanen som fraktet mennesker og varer opp til Harastølen, eller Luster Sanatorium som er det korrekte navnet på bygningen.