I utgangspunktet kommende helgs skulle Watt vs Cancer vært arrangert som en 24-timers konkurranse fra fredag 20. mars til lørdag 21. mars.

Konkurransen er naturlig nok avlyst i sin opprinnelige form, der ryttere enten kunne sykle hjemme, eller møtes i garasjer, gymsaler eller spinningsaler.