Generalsekretær i Norges Cykleforbund, Bjørn Sætre, forteller om forholdene rundt UCI-registrerte topplag i norsk landeveissykling, og hvilke sanksjonsmuligheter NCF har mot lag som eventuelt opptrer uryddig. Den interne konflikten i Team People4You-Unaas Cycling er ikke et tema hos NCF.

– Team People4You-Unaas Cycling er registrert i Sverige, og i første omgang er det ikke NCFs ansvar om det blir rapportert uregelmessigheter. Så langt har vi ingenting ugjort verken med laget eller bakmenn. Jeg kjenner kun saken via media, og i øyeblikket kjenner jeg ikke til at det er noe vi bør gjøre med dette. Kommer det en henstilling fra Sverige, så må vi se om det er noe vi skal gjøre. 

Annonse

Han forteller at det er svært sjelden forbundet får rapporter om uryddighet hos norske sykkellag: 

– Alle de norske UCI-registrerte lagene ter seg bra, jeg vil heller si at de spør om de er usikre, heller enn å bare gjøre ting når det er noe de lurer på. Jeg kan ikke si hundre prosent sikkert at det ikke finne uryddighet, det er mange regler og forhold å ta hensyn til, og det kan hende at en ikke alltid er a jour. Men det har ikke vært noen uklarheter på landeveissiden i Norge i min tid i forbundet, forteller han.

REGELENDRING ETTER KJÆRGAARD
Norge har vært skånet for lag som tiltrekker seg problemer, noe sykkelsporten som sådan ikke har greid å unngå. Internasjonalt har vi sett et utall lag legges ned som følge av både dopingsaker, økonomisk rot og dårlig administrasjon.

Sætre forteller at NCF etter Kjærgaardsaken i fjor tok grep og endret regelverket, for å unngå at slike lag etablerer seg i Norge. 

– Vi har tatt mange grep om dette, og vi har fattet et nytt styrevedtak for å ha bedre kontroll med tanke på å unngå dopingsaker, og som også skal sikre støtteapparatet og øvrige funksjoner. (Protokollen er per i dag ikke signert, og ligger foreløpig ikke ute) Forbundsstyret har vedtatt en innskjerping av utenlandske lag registrert i Norge.  Eierskapet skal være norsk, selskapet som driver laget skal være registrert i Norge, og laglederen skal være hjemmehørende i Norge. I tillegg stiller vi krav om at det skal være 50% norske ryttere på laget. Da får vi en annen mulighet til å følge opp dårlige betalere eller andre uregelmessigheter. Dette er regler vi har innført basert på prosessen rundt doping i fjor. Trenden går dit hen at det blir flere UCI-lag, og vi gjør dette for å unngå å miste kontrollen. 

Norges Cykleforbund har aldri sanksjonert mot lag tidligere, og Sætre forteller at de har gode muligheter for å stanse lag som opptrer uryddig. 

– Vi har flere sanksjonsmuligheter mot uryddige lag. Vi kan nekte utøvere lisens, og de fleste utøvere vil allerede da velge andre lag. Dette gjelder også for økonomiske uklarheter.
Sætre forteller at etter det han kjenner til, har ikke NCF brukt slike sanksjonsmuligheter. Han kjenner heller ikke til grove regelbrudd.

– Vi har ikke måttet bruke det ennå, men det har skjedd at noen har vært sent ute med betalinger før min tid. I de tilfellene har vi nevnt sanksjonsmidler, sier han.