Ut av Øvre Årdal slynger asfalten seg langs Øvstetunsfossen.

Over oss troner nye svinger etter hvert som vi klatrer.