Hvor langt må en sykle før en kan si en har vært på langtur?