Over et lite krøn, et sted mellom Elverum og Flisa, ligger det som på folkemunne kalles Haslemostrekka. Den 7,1 kilometer lange delen av Riksvei 2 er verken pittoresk eller sykkelvennlig, ei heller har det skjedd noe sykkelhistorisk her, og det kommer det heller ikke til å gjøre i vår levetid. Men Haslemostrekka kan like fullt smykke seg med noe ganske spesielt, den er nemlig Norges retteste vei.

Fra svingen like før Haslemoen militærleir går det altså rett frem i over syv kilometer, før veien flotter seg til med et par skjønnhetskast ved ankomst Flisa. Men en gang var den faktisk enda lengre, før ombyggingen som foregikk mellom 1963 og 1964, var rettstrekka over ni kilometer lang.