Dagbladet fant raskt noe å skrive om da 15 av 16 jenter i K15 og K16 ble tatt ut av rittet, og vinneren fikk resultatet strøket. 

I tillegg ble nærmere halvparten av guttene tatt ut av rittet.