Det nystartede konkurransefellesskapet for satsende jenter i Bergen CK og Asker CK skal gi et tilbud til jenter som ønsker å satse utover det klubbene kan tilby, men ikke når helt opp til landslag eller profflag. 

Laget er satt sammen av ryttere fra de to klubbene, med ulik sykkelbakgrunn og erfaring, og et aldersspenn på nesten 15 år mellom yngste og eldste rytter.