I likhet med resten av verden, klarer heller ikke sykkelsporten å rømme fra realitetene av koronapandemien.

Ritt avlyses på løpende bånd også i 2021, og i denne saken får du full oversikt over alle rittene som foreløpig har måtte bukke under.