Det går mot en ny koronavinter, og vinterens konkurranser blir igjen hovedsakelig av den digitale sorten. 

Nytt for vinterens cup er at det settes opp fire klasser også for damene, fra nivå A til D basert på rytternes registrerte watt per kilo. Dette har vært et etterlyst ønske fra deltagerne.