Brødrene er vokst opp i farens sykkelbutikk, og har syklet nok mil i all slags vær til å vite ett og annet om sykkelbukser.