Det lille fjellet reiser seg skogkledd bakenfor et jorde. Toppen stikker opp som et nakent berg.

Bakken er bratt fra starten, som om den tar igjen for sin manglende lengde med straks å brenne krefter ut av oss.