Siden den første utgaven i 2014 har Ladies Tour of Norway tiltrukket seg store lag og stjerner, og fra og med 2017 har rittet hatt status som et WorldTour-ritt.

I 2022 skal rittet vokse ytterligere, når man forener krefter med våre skandinaviske venner i Danmark og Sverige, og den første utgaven av Battle of the North skal bli en realitet.