Jonas Orset håper støntet i samarbeid med Klimapilegrim.no vil bidra til å sette fokus på klimatrusselen og behovet for å legge om livsstilen for å redde miljøet. 

– Det er ikke jeg som skal ha samtaler med de store klimapolitikerne, men får jeg en talerstol der skal jeg bruke den. Jeg håper at støntet jeg gjør med å sykle så langt for å komme dit kan bidra til å sette fokus på sykling som en del av løsningen på klimautfordringene, og at sykling er et undervurdert transportmiddel og må være en del av det grønne skiftet, sier Orset. 

Samtidig understreker han at det ikke alltid er store endringer som skal til for å gjøre en forskjell, dersom alle bidrar.