SELLE SMP er av vennskapelige mobbere ofte referert til som snabelsadel. Selle SMP leverer seter i alle tenkelige bredder, hardheter og med ulik bredde på spal- ten, felles for dem alle er langsgående spalte gjennom hele setet. Selle SMP er en av de eldste leverandørene av seter med trykkavlastning,.

På SMP sine seter er det meningen at du skal sitte noenlunde statisk, og bevege deg kun få centimeter frem og tilbake. Lengst bak på setet blir du sittende i en liten vugge, der hekkspoileren gir deg god hjelp i å rotere hoftepartiet frem for mer kraft. Beveger du deg noe frem på setet vil den avrundede tuppen fungere trykkavlastende.

Seteutvalget til SMP er såpass stort at vi brukte lang tid på å finne et sete som passer. Hjemmesiden til produsenten er ikke veldig selvforklarende heller. To se- ter som på en skjerm ser nesten identiske ut, kan oppleves veldig forskjellig, det ene var fantastisk mens det andre ikke fungerte i det hele tatt. På setene fordeles også her mesteparten av kroppsvekten på sitteknutene, som på SMP-setene har et lite areal å gjøre av seg på.