COBB PLUS2 ser er basert på standardmodellen SHC, men Plus2 har en dypere og bredere spalte. På Plus2 blir en sittende på de to pølsene på hver side av spal- ten, en spalte som er bredest bakers og smalner fremover. Jo mer oppreist du sitter, jo bredere vil sittepunktene dine være. Når du legger deg dypt i bukken vil du presse bløtvevet ned og hoftepartiet fremover, og dette blir nå avlastet. Sit-teknutene dine blir smalere, og er da tilpasset setets form.

Dette fungerer godt så lenge vi finner det riktige stedet å sitte på setet. En liten detalj mange ser ut til å like er at nesen på setet er delvis kappet vekk. Dette vil ta vekk noe av trykket for de som blir sittende langt foran på setet.