Mens andre klubber bruker jubileer til å kjøre bankett og feire seg selv, brukte CK Nittedal anledningen til å gjøre en innsats for andre. 

For å markere at klubben er 25 år i år, inviterte CK Nittedal til Zwift-sykling i 25 timer, med start fredag klokka 11 og avslutning lørdag klokka 12.