De siste årene har det kommet mye bra vintersyklingsutstyr fra de kaldere statene i USA.

Velocio har sitt utspring i New Hampshire i New England-området på amerikas friske nord-øst-kyst.