NRK har intervjuet «sykkelprofilen og sykkelsponsoren Gerry Helders», som i artikkelen retter kraftig kritikk mot Team Coop-Hitec Products sitt initiativ for like vilkår for menn og kvinner.

Initiativet kom etter at herrelaget Team Coop og kvinnelaget Hitec Products slo seg sammen.