Foreløpig har det norske sykkelforbundet gått ut og sagt at alle ritt frem til 1. mai er avlyst, men hva som skjer etter den datoen er uvisst.

Å arrangere særlig de større rittene innebærer like fullt store kostnader og mange avgjørelser som skal tas, og nå ser vi avlysninger for Sundvolden og Ringerike Grand Prix, ritt som skulle vært arrangert 9. og 10. mai. Rittene er kategorisert som UCI 1.2 ritt og er en del av UCI´s Europe Tour.