Da Tor Helge Skretting tok telefonen i midten av mars, ble det i samme stund montert elementer for indre og ytre vegg på den nye velodromen på Sola. Store limtredragere som skal bære taket var på vei fra Tyskland.

– Jeg var med i banekomiteen under VM (i 1993), men når det var slutt var det slutt på velodrom. Jeg har jobbet med ulike alternativer på Sandnes og Sola, og for fem år siden havnet vi på Sola idrettspark på Åsen i Sola. Det som var utløsende for prosjektet var at «Folkehallene» kom på banen. Da var det plutselig fire kommuner som hadde en målsetning om hver sin hall som innehold ulike idretter, forklarer han.

Skretting er en kjent ildsjel i Rogaland, mens han i resten av landet er noe mindre omtalt. Men Skretting har jobbet for velodrom i over 40 år, og er selvsagt ekstra glad for å være en av drivkreftene bak Norges første innendørsbane. Folkehallene er et interkommunalt samarbeid mellom Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes kommune. Hver kommune betjener hver sin store idrettshall med ulike aktiviteter, og på Sola ble det altså sykling som vil være hovedaktivitet.