Alle RC3 klokker kan dermed vise høyde, også klokker kjøpt før oppdateringen. Alle enheter solgt fra nå vil ha funksjonen installert, og RC3 kjøpt tidligere må inn til en gratis oppgradering hos Polar Norge. Dette er en programvareoppdatering og innebærer ingen fysiske endringer på klokka. Det du vil merke er et ekstra skjermbilde som viser aktuell høyde over havet, total stigning og -fall.

RC3 har dermed ikke barometrisk høydemåling slik som flere tidligere modeller fra Polar. GPS-data har noen ulemper i forhold til barometrisk måling, spesielt om satelittmottaket er dårlig. Det kan oppleves drift og unøyaktighet, ofte synlig ved at høyden hopper litt opp og ned underveis. GPS-høydedata er derimot ikke følsomt for svingninger i lufttrykk og trenger ikke kalibrering slik som barometrisk måling. Oppsummert så vil GPS-data være mer korrekt over tid (mellom ulike turer), en barometrisk høydemåler vil derimot være mer forutsigbar underveis på turen (gitt at den er kalibrert). En barometrisk høydemåler som fortløpende kalibreres via GPS er derfor det optimale, men krever både plass og blir mer kostbart i en slik klokke.  
Den digitale treningsdagboka Polar Personal Trainer har kunnet vise høydedata siden i høst, men mange savnet likevel å kunne følge med på høyden direkte på klokka. Høydedata krever mottak av signaler fra seks ulike satelitter, i stedet for tre som er påkrevd for å kunne navigere med klokka. Derfor kan det oppleves at klokka bruker litt lengre tid på oppstart enn før. Klokka kan dermed være klar til å vise posisjon selv om den fortsatt leter etter nok satelitter til å registrere høydedata. Klokka kan dermed være klar til navigering selv om ikonet for GPS-mottak fortsatt blinker. Høydedata vises så snart mottaket av seks satelitter er klart.