Det legendariske satsingslaget har vært en institusjon på landeveien i flere tiår, men i 2021 lå Rye Expressen brakk. En endring i styret i Rye SK gjorde at flere initiativtagere trakk seg fra klubben. 

Flere av dem gikk til Heinemann Team Oslo – men vender nå altså tilbake til Rye. Tradisjonen tro er det Styrkeprøven Trondheim-Oslo som er hovedmål for sesongen.