Det er tre år siden sist noen forsøkte å utfordre Trønderekspressen på Styrkeprøven Trondheim-Oslo, uten at trønderne følte seg veldig truet. 

Men siden den gang har Østlandets store satsingslag, Team Heinemann Oslo, fått en stadig mer robust stamme av ryttere. Trønderekspressen triller ut fra Trondheim klokken 04.00, ti minutter senere er det Team Heinemanns tur.