Hjemme på gården på Nærbø står det 7 500 høns og kakler, og det er plass til ytterligere 5 500.

Hønsene kunne vært Tord Gudmestads skjebne i livet, men nå er det bare stedet hvor han bor.