Det er 8. mars og kvinnedagen. Likestillingen har hverken i samfunnet eller sykkelsporten nådd dit den burde. Fremdeles mangler vi eksempelvis et eget u23-ritt for kvinnene i VM og en stor andel kvinnelige syklister har lav eller ingen lønn.

Heldigvis er det også noen lyspunkter. I 2022 blir det et eget ASO-arrangert Tour de France for kvinner, det er 14 WorldTour-lag som har en noenlunde akseptabel minstelønn og her i Norge har vi fått et WorldTour-lag i Uno-X Pro Cycling.