Fara er det norske sykkelmerket med store internasjonale ambisjoner. De har en liten kolleksjon bestående av tre sykler. En rendyrket landeveisracer, F/Road, en blandeveisracer med unikt opplegg for bikepackingvesker, F/AR og sykkelen vi tester her - gravelsykkelen F/Gravel-R.

Fara Gravel-R
I HØY FART: Fara Gravel R er morsom å sykle fort på. I feildoserte grussvinger foretrekker vi 700c-hjul med smale knastedekk. Foto: Kristoffer H. Kippernes