Gjøvik-Oslo er en lang og hard sykkeltur, som går nesten bare på grus. De fleste som sykler den gjør det på moderne grusracere.

Gustav fra Oslo har gått en helt annen vei, og syklet åtte timer på sin unike Kuwahara Explorer.