Vi leser med interesse artikkelen på Landevei.no om rittmangel for aktive. Vi er helt enig. Det er for få aktive ritt, selv om vi ser en økning i små lokale karusellritt i sykkelkross og landevei i tillegg til terreng cup`er som UB cup. Det er imidlertid ikke noen «kvikk fix» å øke antallet aktive ritt da problemet er sammensatt av flere elementer.  

Men det det arrangeres over 850 ritt i Norge hvorav 350 er tur- og trimritt på en 6 måneders sesong.NCF vedtok på Tinget i 2010 en strategi (SPD) for perioden 2010-2016. I denne er det listet opp en rekke konkrete mål forbundet skal jobbe mot.

Annonse

Norsk sykkelsport går meget bra, både de sportslige resultatene, antallet aktive syklister og økonomien er bedre enn på lenge, i tillegg har vi flere store tildelte UCI oppgaver som VM i både MTB og Landevei. Men måloppnåelse på enkelte områder kan bremse eller forsinke utviklingen må andre områder.

Har du en mening om denne saken? Send ditt innlegg til peter@landevei.no  

Høye politikostnader

Det største problemet for rittarrangører er Politi- og vaktkostnader. Med dekning i politiloven § 25 har politiet lov til å belaste arrangører helt- eller delvis for kostnadene ved er arrangement. I dag er denne kostanden 880 kr pr time/politimann.Når spesielt Oslo-politiet i tillegg ikke aksepterer å delegere oppgaver til sivile vakter (trafikkbetjenter), slik entreprenører får ved vegbygging, så blir dette dyrt.

NCF er i dialog med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet da vi ikke kan akseptere at det er riktig å bruke dugnadsmidler til å betale Politiet for en oppgave vi bedømmer inngår i politiets samfunnsansvar.Sykkel-Norge betaler ca 8 millioner til Politiet i vakthold på sykkelritt årlig. Samferdselsdepartementet har i et brev bedt om å vurdere å pålegge politiet å akseptere sivile vakter, men prosessen med å utarbeide en ny forskrift for å arrangere sykkelritt stoppet opp i vinter i Vegdirektoratet. 

NCF var så sent som på tirsdag i kontakt med Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og diskuterte dette for å få fortgang i prosessen. 

NorgesCup

Terminlisten består av flere ritt enn NC ritt. Rankingritt, regionale ritt og Master er også aktive ritt og gode alternativ for de under norgeseliten. Samtidig med at NorgesCupen er forbedret og redusert til færre ritt har vi hatt en målsetting om å arrangere flere UCI ritt i Norge. Dette har vi lykkes godt med.

I år arrangeres det ikke mindre enn to 2.HC, ett 2.1 og to 1.2 UCI ritt på landevei samt ett dame UCI 2.2 ritt og fem UCI ritt i terreng. På dette området har vi lykkes med den langsiktige planen i NCFs strategi som er vedtatt på tinget. I etterkant kan vi se at en uheldig konsekvens er at arrangørene av UCI-rittene samarbeider med de klubbene/miljøene som tidligere arrangerte aktive ritt. Ikke alle har kapasitet til å arrangere både UCI ritt og NC/Ranking ritt i et lite klubbmiljø.

I SPD er det en uttalt målsetningen av NorgesCupen skal bygges opp til en merkevare. For å klare dette er vi avhengig av at alle de beste deltar i NC. Det er umulig om vi øker antall NC ritt, da rittprogrammet til de beste rytterne også inneholder internasjonale oppgaver, både med sine profflag og på landslaget.

Vi har skjerpet nivået på NC slik at overgangen til internasjonalt nivå ikke skal bli for stor.Vi har problemer i ungdom og jr klassene også, men de yngre seniorene har få ritt da de ikke kan kjøre Master. Vi ønsker enda flere regionale ritt. Dette har høyeste prioritet i NCF og alle de 7 regionstyrer.

RESSURSKREVENDE: Å arrangere UCI-ritt som Ladies Tour of Norway krever mye av klubbmiljøene, som ikke klarer å arrangere både aktive ritt og UCI-ritt. Foto: Cor Vos.
 

Ressurser

Da møter vi det neste problemet – ressurser. Som nevnt ovenfor er flere klubber involvert i å arrangere Tour of Norway, Arctic Race of Norway, Tour der Fjords og Ladies Tour of Norway. Dette er viktig for utviklingen av gode arrangement på alle nivåer. Men de klarer ikke å ta på seg flere store oppgaver.

I tillegg har mange solide klubber som arrangerte flere ritt tidligere mistet mange medlemmer til klubber som ikke arrangerer noen ritt. UB cup, SSK cup, syklekross cup er tiltak NCF støtter og oppmuntrer til. Kortreiste, enkle og gode konkurranser. Men disse må også organiseres av medlemmene. Men når de meste aktive utøverne organiserer seg i klubber som hverken utdanner kommissærer eller bidrar med å arrangere ritt så blir dette vanskelig.

Det arrangeres over 850 ritt i Norge per år, men det er dessverre alt for mange klubber som ikke arrangerer ett eneste ritt, har en eneste kommissær eller til og med har en barn- og junioravdeling. Vi har heldigvis noen klubber som arrangerer mange ritt. Sandefjord SK, Stjørdals-Blink, Stavanger SK, IK Hero og Eidsvoll SK er blant de klubbene arrangerte over 10 ritt hver i fjor - det står det respekt av.

Hittil i 2015 er det bare 188 klubber som har registrert ritt i terminlisten, dvs at nesten 300 klubber ikke bidrar med å arrangere ritt i det hele tatt. Det er lett å klage og etterlyse tilrettelegging for flere og bedre ritt, men da må flere være med på å dra lasset, hvis ikke vil det snart være flest tur- og trimritt i terminlisten.

Neste forbundsting er om 10 måneder i Bergen, der skal en ny SPD vedtas. Kanskje dette engasjementet som vi ser i sosiale medier om ritt kan flyttes inn i tingsalen, det er der dette bestemmes av de knappe hundre klubbene som vanligvis møter opp. Vi har en løpende dialog med politi og vegmyndigheter om rammevilkårene for sykkelsporten. Vegen er vår arena og sikkerhet står øverst på prioriteringslisten, men vi sliter med å få aksept for dette.

Illegale ritt er ikke med på å gjøre denne jobben enklere. Ikke bare utsettes utøvere for unødvendig fare pga manglende sikkerhet, men alle forsikringer og sikkerhetssystem blir satt ut av kraft.I tillegg møter vi ingen forståelse for våre synspunkter hos myndighetene hvis vi ikke alle jobber mot samme mål. 

Bjørn Sætre
Generalsekretær
Norges Cykleforbund