SYKKELRITT BLIR SVINEDYRT

Nye regler for sykkelritt på vei kan gi trøbbel for arrangørene.

Sist oppdatert: 23. januar 2017 kl 06.00
DYRT: Med nye krav til løypevakter og sikkerhet rundt sykkelritt på veg, frykter arrangørene at det blir både dyrt og vanskelig å gjennomføre sykkelritt i Norge. Foto: Henrik Alpers
DYRT: Med nye krav til løypevakter og sikkerhet rundt sykkelritt på veg, frykter arrangørene at det blir både dyrt og vanskelig å gjennomføre sykkelritt i Norge. Foto: Henrik Alpers
Lesetid: 5 minutter

Derfor arrangerer Norges Cykleforbund et seminar for alle klubber 11. februar der de vil gå igjennom hva de nye kravene går ut på og hvilke konsekvenser disse reglene vil få for arrangører av landeveisritt på ulike nivåer.

Saken har rullet i kulissene i mange år, og ballet på seg til det verre. Men den nye forskriften som formelt trådte i kraft 17. juni 2016, startet med et brev fra Politidirektoratet til alle politidistrikter i Norge i januar 2016, forklarer Per Erik Mæhlum, som er arrangementsansvarlig i NCF.

– I januar-februar 2016 ble det sendt ut et brev fra Politidirektoratet til alle politidistrikter i Norge. Der gjorde direktoratet rede for sin tolkning av forskriften om sykkelritt på vei, og understreket i brevet at det kun er politiet som kan regulere trafikk i forbindelse med sykkelritt, sier Mæhlum.

Det er politiet som bestemmer hvilket nivå av vakter som kreves for et gitt sykkelritt. De siste årene har kravene blitt gradvis strengere krav, og fra og med denne sesongen er det også krav til formell opplæring av private vakter etter reglene i den nye forskriften fra juni 2016.

– Vi venter fortsatt på svaret fra Samferdselsdepartementet på de spesifikke timekravene til de ulike nivåene og godkjenner den endelige læreplanen. I forslaget til læreplanen er det satt følgende timeantall men dette er foreløpig ikke vedtatt. Men av de 37 konkrete bemerkningene vi sendte inn til høringen er det kun fem som er hensynstatt, sier Mæhlum.

Trafikkvakter i sykkelritt på vei er nå definert inn i fire nivåer:
1. Løypevakter: Disse skal kun varsle trafikk men ikke regulere trafikk.
2. Stasjonære vakter: Disse står på post og regulerer trafikk etter behov.
3. Mobile private vakter (motorsykler).
4. Politivakter: Disse besørger politiet, og betales av arrangøren etter gjeldende satser. 

Det er antydet i skissen til læreplanen at løypevakter må ha et kurs på rundt 2 timers, stasjonære vakter må ha 9 til 12 timers opplæring og mobile private vakter må ha mellom 16 og 18 timers opplæring, sier Mæhlum.

Les også: Spurtoppgjør i helterittet

Saken fortsetter under

Løypevakt NM Bodø 2016 - Henrik Alpers 750x
KURS: Lovendringen fra 2016 setter helt nye krav til opplæring av løypevakter Foto: Henrik Alpers

KURS: Lovendringen fra 2016 setter helt nye krav til opplæring av løypevakter Foto: Henrik Alpers

TOK SAKEN TIL SAMFERDSELSMINISTEREN
Etter at brevet fra Politidirektoratet til politidistriktene ble kjent i klubbene vinteren 2016, fikk NCF mange reaksjoner fra arrangører av ulike sykkelritt. Rittarrangørene var i tvil om de i det hele tatt kunne greie å gjennomføre oppsatte ritt når politiet nå skulle begynne å tolke forskriften annerledes enn før.

– På bakgrunn av disse henvendelsene ble NCF bekymret for konsekvensene av en ny tolkning, og vi tok kontakt med politikere. I Stortinget uttrykte disse politikerne bekymring om situasjonen og konsekvensene av den nye tolkningen for sykkelrittarrangørene og sykkelsporten i Norge, og de spurte samferdselsministeren om dette var rett tolkning og om hvordan dette kunne løses, sier Mæhlum.

Det resulterte i et Stortingsvedtak i mars 2016:
«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen i gjennomføringen av sykkelritt.»

Les også: TREKKER TILLATELSEN   

Saken fortsetter under

Politi MC Bergen - Cretative Commons Pudelek Marcin Szala 1400x933
4 NIVÅER: Det er politiet som bestemmer når politivakter er påkrevet. Foto: Creative Commons/Pudelek Marcin

4 NIVÅER: Det er politiet som bestemmer når politivakter er påkrevet. Foto: Creative Commons/Pudelek Marcin 

NYTT REGELVERK FRA JUNI 2016
Etter Stortingsvedtaket i mars ble det bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle gå over forskriften for sykkelritt på vei og se på nytt regelverk og forskriftsendring. Utfallet av arbeidsgruppas gjennomgang er at kun private vakter med tilstrekkelig opplæring kan regulere trafikk. Sykkelforbundet var med i arbeidsgruppa, men fikk lite gjennomslag for sine argumenter.

– Vi i forbundet er fornøyde med lovendringen som sier at sier det lov å bruke private trafikkvakter, og vi er ikke uenige i at det er naturlig med en form for opplæring av trafikkvakter, men vi er ikke fornøyd med omfanget av kravene som foreligger i skissen til den nye læreplanen, sier Mæhlum.

Dette er Forskrift om sykkelritt på veg per 17.06.2016 

UANTE KONSEKVENSER
Selv om lovendringen trådte i kraft i juni 2016, men ble det gitt dispensasjon til å arrangere ritt etter den gamle forskriften for resten av 2016 ettersom verken læreplaner eller konkret kursvirksomhet var på plass.

Forbundet fulgte opp jevnlig utover 2016, og NCF brukte hele høsten til å purre på Vegdirektoratet for å få greie på hvordan regelverket skal settes ut i praksis. Men per dags dato er det fortsatt lite konkret på plass, forteller Mæhlum, som håper han har noe håndfast å legge fram på arrangørseminaret i februar.

– Slik saken står nå, vet vi fortsatt ikke omfanget av regelverket og hvordan det vil slå ut for arrangørene, sier han.

Mæhlum frykter imidlertid at det vil bli vesentlig dyrere å arrangere ritt når så mange trafikkvakter vil trenge formell opplæring.

– Det vi vet, er at det kan bli mye vanskeligere å arrangere sykkelritt, og at det er mange kostnadsdrivende elementer i forslaget til læreplanen, sier han.

Les også: Grenserittet etappe henger i en tynn tråd

Saken fortsetter under

NM Lillehammer 2015 - Foto Henrik Alpers 1400x933
DYRT: Mobile vakter vil bli ekstra dyre, da de vil trenge opp mot 20 timers kurs. Foto: Henrik Alpers

DYRT: Mobile vakter vil bli ekstra dyre, da de vil trenge opp mot 20 timers kurs. Foto: Henrik Alpers

TVINGES TIL Å LEGGE OM
Det nye regelverket tvinger Grenserittet til å tenke annerledes til årets utgave av Landegrensen.

Den nye forskriften om sykkelritt på veg, som trådte i kraft i 2016, øker kravene til trafikkvakter i tradisjonelle turritt til et nivå som gjør det nesten umulig for arrangørene å gjennomføre ritt både praktisk og økonomisk, forklarer Thor Fagereng, som er daglig leder i Grenserittet.

– Vi planlegger gjennomføringen av Landegrensen tilpasset nytt lovverk, i tråd med at både politi og vegmyndigheter strammer inn regelverket for hvordan sykkelritt kan arrangeres på offentlig vei, sier han til Landevei.

Les mer: TVINGES TIL Å TENKE NYTT 

Les også: Alt om ritt

BESTILL ABONNEMENT: Det beste LANDEVEI-innholdet hjem i postkassen. 

Publisert 23. januar 2017 kl 06.00
Sist oppdatert 23. januar 2017 kl 06.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Landevei.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Knut Andreas Lone | Journalist: Henrik Alpers |

Tips oss: Send mail her!

Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen