Det er lenge siden Rye dominerte Trondheim-Oslo, men i 2021 har de en klar ambisjon om å hente seieren hjem til Oslo. 

Mens klubben til nå nærmest utelukkende har satset på egne ryttere, ser de nå at de er nødt til å hente syklister fra andre klubber.