Debatten i etterkant handlet i hovedsak om hva som ble gjort, eller ikke gjort, av det passerende laget. Arrangøren konkluderte med at forbipasseringen ikke var hensynsfull nok, og at den bryter med Vegrafikklovens paragraf 3, hvor det står at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Men velten skjedde, og da Asker hadde dratt var det på ingen måte en situasjon under kontroll, aldri så mye noen av partene opplevet det. Styrkeprøvens avgjørelse er like nådeløs som den er riktig.