I tre år har han insistert på å arrangere Hope Challenge Oslo som frittstående arrangement, hvor overskuddet går til organisasjonen Hope for Justice. I år betalte 80 deltakere 2000 kroner hver for å sykle opp og ned Grefsenkollen. Problemet er at denne organiseringen krasjer med regelverket til Norges Cycleforbund og at rytterne ikke er forsikret. Nå bøyer primus motor Stein Magnus Olafsrud. SK Rye står formelt som arrangør av rittet, som er lagt inn i terminlisten til NCF i 2020.  

– At jeg nå velger å legge Hope Challenge Oslo inn i NCFs terminliste med de kravene det medfører for meg, er ene og alene fordi jeg ønsker ro rundt arrangementet. Som en bonus vil jo da deltakerne også være forsikret i henhold til lisensforsikringen, og arrangementet vil ha den arrangementsforsikringen jeg ellers ville ha kjøpt separat. SK Ryes bidrag her er at de står som arrangør av rittet, men det er jeg som har ansvaret for at vi har nødvendige, godkjente vakter, og at alle formaliteter som søknader og tillatelser er på plass, sier Olafsrud.