Tre ryttere fra Team Heinemann Oslo ble nylig oppsøkt hjemme for ulike dopingtester, men Antidoping Norge vil ikke kommentere hva de tester for, hvorfor, eller hvorfor akkurat de tre ble valgt ut. 

Men på generelt grunnlag sier Antidoping Norge at «det nasjonale testprogrammet i norsk idrett har som hovedmål å avsløre doping, men at noen dopingkontroller settes også av mer avskrekkende og forebyggende grunner».