Styrkeprøven as, som i dag eier Jotunheimen rundt, har vært i dialog med nasjonale og lokale helsemyndigheter for å vurdere mulige alternative former for gjennomføring av arrangementet.

Tilbakemeldingene fra nevnte helsemyndigheter har vært entydig, med en klar anbefaling om å avlyse arrangementet.